CfP: Muzyka jako zjawisko społeczne – orientacje teoretyczne i kierunki badań

CALL FOR PAPERS
Muzyka jako zjawisko społeczne – orientacje teoretyczne i kierunki badań 

numer tematyczny czasopisma naukowego Miscellanea Anthropologica et Sociologica

Choć muzyka nigdy nie była głównym przedmiotem zainteresowań nauk społecznych, to rozważania nad jej znaczeniem w życiu społecznym obecne są w refleksji badaczy społecznych niemal od zawsze. Muzyką zajmowano się m.in. w kontekście społecznej konstrukcji geniuszu (N.Elias, T.DeNora), ruchów społecznych (R.Eyerman), zmian społeczno-kulturowych (T.W.Adorno), wpływu politycznego (J.Attali, G.Born) czy stratyfikacji społecznej (P.Bourdieu, R.A,Petterson, M.Savage). Niezależnie od przyjętej perspektywy, badacze są zgodni co do doniosłego znaczenia muzyki w relacjach społecznych, bo jak zauważa Tia DeNora: „(…) muzyka służy jako medium, za pośrednictwem którego kształtowane są uczucie, percepcja, uwaga, świadomość, a także konkretne działania. Czasami aktorzy społeczni mogą brać w tym procesie świadomy udział, w pełni wiedząc, w jaki sposób muzyka na nich działa. Ale w innych sytuacjach, muzyka może nieświadomie aktywizować aktorów społecznych” (DeNora 2009: 161-162).

W ramach numeru tematycznego poświęconego muzyce chcemy zaprezentować wyniki najnowszych badań nad społecznymi wymiarami muzyki, a także pochylić się nad wyzwaniami teoretycznymi i metodologicznymi jakie stoją przed społecznie ukierunkowanymi badaniami muzyki. Proponujemy aby szczegółowa problematyka dotyczyła m.in. takich zagadnień jak:

  • Klasyczne podejścia teoretyczne do badań muzyki a współczesne teorie – pękniecie czy kontynuacja?
  • Społeczne funkcje muzyki;
  • Muzyka a zmiany społeczne i kulturowe;
  • Nowe technologie i Internet a przemiany świata muzyki (nowe wzory uczestnictwa, produkcji i dystrybucji muzyki);
  • Edukacja muzyczna (analizy porównawcze, studia przypadków);
  • Zawody muzyczne – dynamika karier, sytuacja socjalna, rynek pracy;
  • Muzyka – tożsamość – życie codzienne – style życia.

Terminy

21 grudnia 2017 r. – przesyłanie rozszerzonych abstraktów (max 1000 słów, po polsku lub po angielsku) proponowanych artykułów na adres katarzyna@wyrzykowska.net (zgłoszenie powinno zawierać dane kontaktowe autora/rów, afiliacje, abstrakt proponowanego artykułu);

31 grudnia 2017 r. – decyzja o zakwalifikowaniu abstraktów;

31 marca 2018 r. – składanie pełnych tekstów (artykuły mogą być przygotowane po polsku lub po angielsku).

Redakcja numeru: Katarzyna M. Wyrzykowska, Agata Rozalska, Krzysztof Stachura.

Miscellanea Anthropologica et Sociologica (10 pkt MNiSW) to czasopismo założone w roku 1992 (wydawca: Uniwersytet Gdański), publikujące numery tematyczne poświęcone zagadnieniom socjologicznym i antropologicznym. Poszczególne numery redagowane są przez ekspertów w poruszanych dziedzinach. Miscellanea Anthropologica et Sociologica jest pismem recenzowanym. Języki, w których publikuje to: polski i angielski.Wszystkie artykuły zamieszczane w naszym piśmie (za wyjątkiem tekstów przedrukowanych na licencji) objęte są ogólnym zezwoleniem na bezpłatne wykorzystanie w celach niekomercyjnych (Open Access). Więcej informacji dostępnych jest TUTAJ.