CfP: Muzyka i miasto (Łódź)

Związek Kompozytorów Polskich zaprasza do udziału w  46. Konferencji Muzykologicznej ZKP „Muzyka i miasto„, która odbędzie się w Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi w dniach 12–14 października 2017 roku.

Jak czytamy w zaproszeniu: „Tytuł konferencji – Muzyka i miasto – wskazuje na relację, jaka zachodzi pomiędzy twórczością i życiem muzycznym a instytucjami i elementami funkcjonalnymi miasta. Tę relację zamierzamy analizować z różnych perspektyw i w rozmaitych kontekstach, co pozwoli na ukazanie jej wielowymiarowości oraz historycznej i kulturowej zmienności. Aura Łodzi – miasta rozwijającego się od początku jako ośrodek przemysłowy – wydaje się bardzo sprzyjająca podejmowaniu takich dyskusji i rozważań. Oczywiście miasto może być nie tylko rozumiane w kategoriach industrialnych, ale także jako centrum kulturalne, administracyjne czy społeczne”.

Zgłoszenia propozycji referatów do 31 marca.

WWW