Call for chapter proposals: Popular Music Studies – Polish Perspectives

logoW imieniu dr Patryka Gałuszki zapraszam do składania propozycji rozdziałów do tomu zbiorowego pod roboczym tytułem Popular Music Studies: Polish Perspectives. Celem planowanej publikacji jest wypełnienie luki w anglojęzycznej literaturze, dotyczącej polskiej muzyki popularnej. Publikacje poświęcone polskiej muzyce popularnej ukazują się przede wszystkim w języku ojczystym. Ten stan rzeczy jest zrozumiały, jednak nie ułatwia on upowszechniania wiedzy o zjawisku na arenie międzynarodowej. Jesteśmy przekonani, że działający w Polsce medioznawcy, socjologowie, kulturoznawcy, historycy, muzykolodzy, ekonomiści oraz inni przedstawiciele nauk społecznych i humanistycznych są w stanie najlepiej przekazać czytelnikowi zagranicznemu to, co najciekawsze w polskiej muzyce popularnej.

 Podejmowane tematy mogą dotyczyć między innymi:
• historii polskiej muzyki popularnej w PRL i po 1989 r.,
• instytucji istotnych dla rozwoju muzyki popularnej, m.in. radia, prasy muzycznej, wytwórni fonograficznych, telewizji,
• scen muzycznych rozwijających się w przeszłości lub obecnie: big-beat, punk rock, discopolo, hip hop, elektronika i inne,
• publiczności – fanów, subkultur, odbiorców muzyki głównego nurtu, roli muzyki w życiu codziennym,
• festiwali muzycznych, koncertów, amatorskiego muzykowania,
• tekstów i melodii, widzianych np. z perspektyw językoznawczych i muzykologicznych,
• polityki kulturalnej państwa i przenikania do Polski nurtów muzycznych popularnych za granicą.

Propozycje prosimy nadsyłać w formie abstraktów (ok. 200-250 słów) zawierających najistotniejsze tezy Państwa tekstu i napisanych w języku angielskim. Do abstraktu prosimy dołączyć krótką notkę biograficzną, Państwa afiliację oraz dane kontaktowe (także w jęz. angielskim). Zainteresowane wydaniem jest wydawnictwo Routledge i to jego redaktorzy, po uzyskaniu recenzji, podejmą ostateczną decyzję o publikacji. Autorzy najlepszych, najbardziej pasujących do koncepcji tomu propozycji zostaną poproszeni o uwzględnienie sugestii anonimowych recenzentów oraz rozwinięcie przedstawionych abstraktów do formy rozdziału (liczącego ok. 5000 słów). Propozycje mogą być osadzone w różnych dyscyplinach wiedzy i wykorzystywać różne metodologie. Kluczowe jest, aby nadesłane przez Państwa propozycje dotyczyły artystów, nagrań i wydarzeń, które można określić jako „polskie”. Szczególnie interesujące są konteksty i zjawiska, które są ściśle związane z lokalnymi uwarunkowaniami lub które na zasadzie porównawczej mogą ukazać zagraniczną muzykę w nowym świetle. Przykładami mogą być tu np. analizy sceny discopolo (zjawisko typowo polskie mające jednak swoje odpowiedniki w innych krajach), sceny hiphopowej (lokalna odsłona zjawiska spotykanego w wielu krajach) lub historii mediów muzycznych w czasach PRL (których historia jest zrozumiała dla mieszkańców krajów Europy Wschodniej, ale może zaskakiwać czytelników z Europy Zachodniej lub USA). Idealna propozycja będzie więc pokazywać lokalną specyfikę polskiej muzyki popularnej, osadzając analizę w szerszym kontekście studiów nad muzyką popularną lub pokrewnych dyscyplin.

Dr Patryk Gałuszka
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
Uniwersytet Łódzki
ul. Rewolucji 1905 r. 41
90-214 Łódź
galuszka [at] uni.lodz.pl
patrykgaluszka [at] gmail.com

Propozycje prosimy nadsyłać na oba wyżej wymienione adresy e-mail w terminie do 5 grudnia 2016 r.