„Białe Plamy – muzyka i taniec”– nabór wniosków do 15 czerwca

15 czerwca 2018 r. upływa termin naboru wniosków do programu Instytutu Muzyki i Tańca „Białe plamy – muzyka i taniec”.

Program, stanowiący kontynuację programu realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca pn. „Muzyczne białe plamy”, adresowany jest do polskich i zagranicznych badaczy planujących prowadzenie badań naukowych w zaniedbanych i mało znanych obszarach polskiej muzyki oraz tańca.

Badania w ramach programu mogą dotyczyć polskiej muzyki i tańca w szerokim ujęciu chronologiczno-gatunkowym i dotyczyć np. twórczości kompozytorskiej, działalności artystycznej, aktywności muzykologicznej, recepcji muzyki lub tańca, zagadnień związanych z historią, teorią, estetyką tańca polskiego, w szczególności tańca scenicznego oraz kultury muzycznej i tanecznej w Polsce. Oczekiwanym efektem wykonanych prac są opracowania w formie pisemnej, np. prace muzykologiczne, artykuły naukowe, katalogi twórczości, bazy danych, rekonstrukcje utworów lub opracowania źródłowo-krytyczne.

Program skierowany jest do osób z wyższym wykształceniem i posiadających tytuł magistra, które mogą wykazać się dokonaniami w pracy badawczej. Temat badań zgłasza bezpośrednio badacz lub grupa badaczy (do 3 osób).

Realizacja ogłoszonej edycji programu na lata 2018/2019 trwa od 1 sierpnia 2018 r. do 30 kwietnia 2019 r.

Termin nadsyłania zgłoszeń do programu upływa w dniu 15 czerwca 2018 roku, zaś termin wyboru projektów 20 lipca 2018 r. Budżet edycji wynosi 150 tys. złotych.

Więcej informacji dostępnych jest TUTAJ.