Badanie Środowiska Muzycznego

Polska-Rada-Muzyczna-logoW latach 2015–2016 Polska Rada Muzyczna realizuje projekt badawczy „Dynamiki karier muzyków w obszarze całego środowiska muzycznego”. Badanie jest współfinansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Obserwatorium Kultury. Mam przyjemność być jednym z głównych wykonawców projektu.

Głównym celem badania jest próba ukazania dynamiki i zróżnicowania ścieżek kariery muzyków w Polsce, a także wskazanie czynników na nie wpływających, uchwycenie wewnętrznej struktury grupy zawodów muzycznych oraz prześledzenie sytuacji socjalnej osób je wykonujących.

Badanie składa się trzech modułów:

  • Analiza danych zastanych (dane z GUS, ZKP, STOART, IMiT, itd.);
  • Badanie ilościowe (anonimowa ankieta internetowa) Link do ankiety
  • Badanie jakościowe (zanonimizowane wywiady pogłębione z wybranymi reprezentantami zawodów muzycznych z całej Polski).

Całościowy raport z badania zostanie opublikowany na stronie PRM pod koniec 2016 roku. Jednym z zadań tego raportu jest diagnoza sytuacji społeczno-ekonomicznej osób wykonujących zawody muzyczne oraz zainicjowanie szerokiej dyskusji nad sytuacja socjalną i prawną muzyków prowadzącej do konkretnych rozwiązań systemowych.

Kontakt:
Katarzyna M. Wyrzykowska, Ziemowit Socha (koordynacja badań):
zespol-badawczy@prm.art.pl
Kinga Zawadzka (sekretariat projektu):
badania@prm.art.pl

WWW

FACEBOOK