Audycja „O badaniu gustów muzycznych Polaków” (Radio TOK FM)

8 sierpnia 2018 roku byłam gościem redaktora Cezarego Łasiczki (TOK FM). Podczas audycji rozmawialiśmy o projekcie badawczym Dystynkcje muzyczne(o jego celach, głównych założeniach, procedura badawczych itd.), a także o gustach i preferencjach muzycznych Polaków. Nagranie audio rozmowy dostępne jest TUTAJ.

Głównym celem projektu badawczego „Dystynkcje muzyczne” jest ustalenie, w jakim stopniu styl życia, którego podstawowym wskaźnikiem będą gusty muzyczne, jest w Polsce czynnikiem stratyfikacji społecznej. Projekt zakłada przeprowadzenie badania empirycznego, łączącego metody ilościowe i jakościowe. W debatach na temat stratyfikacji kultury gusty muzyczne pełnią szczególną rolę. Jak zauważa Bourdieu (2005), to właśnie muzyka najpełniej odzwierciedla analogie pomiędzy zachowaniami kulturalnymi, a hierarchią klasową: „nic nie klasyfikuje tak jednoznacznie jak gusty muzyczne”. W ślad za twierdzeniami Webera (1968) i Bourdieu (1984) zakładamy, że porządek społeczny jest warunkowany w pierwszej kolejności poprzez porządek ekonomiczny. Zarazem kultura nie jest tylko dodatkiem do pozycji klasowych. Podstawowe pytania badawcze ogniskują się wokół określenia mechanizmów, poprzez które czynniki kulturowe przenikają i wpływają na systemy rynkowe określając szanse życiowe jednostek.

Badanie jest realizowane ze środków Narodowego Centrum Nauki w ramach konkursu OPUS 13. Kierownikiem projektu jest profesor Henryk Domański.